Tüketici İletişim merkezi (TÜİM)
Tüketici Başvuru Formu
Satın Aldığınız ürün TSE Veya TSEK markalı ise Eveti Tıklayın
Tüketicinin
Adı Soyadı  
Adresi  
Telefon No
E-posta
T.C. Kimlik No  
Üretici Firmanın
Adı  
Adresi  
Telefon No
Satın Alınan Ürünün
Fatura Tarih ve Numarası  
Garanti Belgesi Tarih ve Numarası  
Satın Alınan ürün ile İlgili Şikayet ve Talebinizin özeti  
Not: Yukarıda istenen tüm bilgilerin açık ve anlaşılır olmaması halinde, şikayetiniz dikkate alınmayacaktır.
Tüketici Başvurusu Durumu
Takip No   TC Kimlik No  
Ad Soyad Firma Adı
Firmaya Yazı Yazıldığı Tarih Firmadan Cevap Tarihi
ÜBM Başkanlığına Yazıyı Gönderme Tarihi ÜBM Başkanlığının Cevap Tarihi
Başvuru Sonucu